9/18/2020

Miltä näyttää bussien 61 ja 611 tulevaisuus?

Liikkumiskyselyn ja ensimmäisen asukastyöpajan monissa kommenteissa toitte esiin, että bussi 611 on nykyisellään muuten toimiva, mutta sunnuntailiikenteen puuttuminen on iso epäkohta. Toisaalta bussissa 61 on reitin pohjoisella osuudella vain vähän matkustajia, mutta koska se kiertää Pukinmäen kautta ja on siten hitaampi kuin 611, sitä ei kovinkaan moni pidä houkuttelevana vaihtoehtona mennessään Siltamäestä tai Suutarilasta etelään. Toisaalta bussilla 61 on tärkeä rooli koulu- ja vapaa-ajanmatkoilla esimerkiksi Oulunkylään. Eniten sitä käytetään matkoilla Tapaninvainiosta Pukinmäen asemalle sekä Patolasta Käskynhaltijantien varresta keskustan suuntaan.

Bussit 61 ja 611 kirjainversioineen kulkevat ruuhka-aikoina tiheästi, molemmat keskimäärin noin 10 minuutin välein. Ruuhka-aikojen ulkopuolella vuorovälit ovat 15 tai 20 minuuttia, mutta sunnuntaisin bussi 611 ei kulje lainkaan. Silloin yhteydet esimerkiksi keskustasta Suutarilaan ja Viertolaan sekä toisaalta Tikkurilasta Siltamäen ja Suutarilan alueelle ovat vaihdollisia.

Bussin 611 sunnuntailiikennettä ei ole ollut mahdollista aloittaa kustannussyistä: kuljettajien palkkakustannukset pyhäpäivinä ovat kaksinkertaiset, mutta matkustajamäärät ovat yleensä pienemmät kuin muina viikonpäivinä. Bussin 611 liikennöintialueella pääsee kulkemaan sunnuntaisin busseilla 79 ja 562, jotka ajavat 15 minuutin välein ja tarjoavat hyvät liityntäyhteydet muuhun joukkoliikenteeseen, erityisesti kaupunkiradan juniin.  

Kuvituskuva. Bussiliikennettä Siltamäessä.

Alustavia ajatuksia uusista bussilinjoista

Bussien 61 ja 611 liikenne on ruuhka-aikoina varsin toimivaa, koska silloin niillä on tiheä vuoroväli. Muina aikoina emme valitettavasti pysty tihentämään vuorovälejä, jos emme saa merkittävää lisärahoitusta, ja se ei näinä aikoina ole todennäköistä.

Jos bussit 61 ja 611 yhdistettäisiin yhdeksi runkolinjaksi*, tätä uutta linjaa olisi mahdollista ajaa ruuhka-aikoina noin 5 minuutin vuorovälein ja muina aikoina 10 minuutin vuorovälillä. Hiljaisimpinakin ajankohtina esimerkiksi viikonloppuaamuisin ja myöhään illalla vuoroväli voisi olla noin 15 minuuttia. Linjojen yhdistäminen mahdollistaisi myös sunnuntailiikenteen Suutarilaan ja toisaalta Tikkurilasta Suutarilan ja Siltamäen suuntaan.

Seuraavassa on ehdotuksemme A, B ja C, joista haluaisimme kuulla mielipiteenne:

 1. Bussit 61(T), 79 ja 611 kulkisivat pitkälti samalla tavalla kuin nykysinkin.

Uusi runkolinja 610 kulkisi Rautatientorin ja Tikkurilan välillä ja korvaisi bussit 61 ja 611:

 1. Runkolinjan 610 reitti Suutarilasta Tikkurilaan kulkisi suoraan Kehä III:n ja Tikkuritien kautta.
 2. Runkolinja 610 kulkisi Koivuhaan kautta bussin 611 nykyistä reittiä.

Vaihtoehdoissa B ja C bussi 61 muuttuisi Pukinmäen aseman ja Tapaninkylän väliseksi liityntälinjaksi, joka palvelisi erityisesti kauempana runkolinjan reitistä asuvia. Linjan 61 reittiä on tarkoitus suunnitella myöhemmin tarkemmin.
Kartoissa näkyy myös bussi 79, jonka liikennöintiin emme ole suunnitelleet muutoksia. 

Vaihtoehto A on nykyliikenne
Vaihtoehdossa B ajetaan Tikkurilan ja Suutarilan väliä samaa reittiä kuin nykyinen 611
Vaihtoehdossa C Suutarilan ja Tikkurilan väli ajetaan Tikkurilan liittymästä

Vaihtoehtojen B ja C keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen

Runkolinja liikennöisi tiheämmin kuin nykyiset bussit 61(T) ja 611(B) omilla reittiosuuksillaan. Vuoroväli olisi ruuhka-aikoina noin 5 minuuttia ja muulloin yleensä 10 minuuttia. Aikaisin aamulla, myöhään illalla ja sunnuntaisin vuoroväli olisi 15 minuuttia. Tiheän keskustayhteyden lisäksi runkolinja 610 helpottaisi matkustamista Tikkurilan suuntaan (esim. yhteydet kaukoliikenteen juniin). 

Matka-ajoissa tapahtuisi pieniä muutoksia suuntaan tai toiseen hieman paikasta riippuen. Helsingin keskustasta Tapaninvainioon pääsisi nykyistä nopeammin, Siltamäessä matka-aika saattaisi hieman pidentyä ja Suutarilassa pysyä suunnilleen nykyisenä. Runkolinjan avorahastus, pysäkkijärjestelyt ja mahdolliset muut etuudet voisivat lyhentää matka-aikaa 3–5 minuutilla. Tiheä vuoroväli lyhentää odotusaikaa pysäkillä, mikä puolestaan nopeuttaa matkustamista. 

Joillakin bussien 61 ja 611 nykyisistä matkustajista kävelymatka pysäkille pitenisi, mutta toisilla uuden runkolinjan pysäkki olisi lähempänä. Pukinmäenkaarella ja Tapaninvainiontiellä ei nykyisin ole bussiliikennettä eikä pysäkkejä Kehä I:n ja Kirkonkyläntien välillä. Tälle osuudelle tarvittaisiin uudet pysäkit palvelemaan Pukinmäen länsiosaa ja Tapaninvainiota. 

Osa matkoista, jotka nykyisin tehdään busseilla 61 ja 611, tehtäisiin jatkossa muilla busseilla ja osa matkoista muuttuisi vaihdollisiksi. Esimerkiksi Tuomarinkylään ei enää pääsisi bussilla 611, mutta käytettävissä olisi kuitenkin tiheä yhteys runkolinjalla 560. Bussin 611 kyytiin Tikkurilan suuntaan on noussut Tuomarinkylän pysäkeiltä parikymmentä matkustajaa päivässä.  

Miltä nämä vaihtoehdot A, B ja C sinun mielestäsi vaikuttavat? Mikä olisi sinulle mieluisin? Kerro kantasi ja kerro myös hieman syistä, jotka painavat vaakakupissasi. 

* P.S. Mikä on runkolinja?

HSL-alueen runkobussit erottuvat muista busseista oranssilla värillään. Runkolinjan keskeisimpiä ominaisuuksia ovat tiheä vuoroväli, laajat liikennöintiajat ja sujuva matkanteko. Tiheän vuorovälin osalta hyvä nyrkkisääntö on, että päiväliikenteen vuoroväli ei ylitä 10 minuuttia, ruuhka-aikoina vuoroväli onkin monilla runkolinjoilla suuren suosion takia selvästi tiheämpi. Runkolinjoilla on käytössä avorahastus eli bussiin saa nousta etuoven lisäksi myös keskiovesta eikä voimassa olevaa lippua tarvitse näyttää kuljettajalle. 

Runkobussi 560 Myyrmäessä

9/14/2020

Terveiset asukastyöpajoista!

Haluamme suunnitella mahdollisimman toimivaa joukkoliikennettä mahdollisimman monelle, minkä lisäksi haluamme avata suunnitteluprosessia ja sen vaikeitakin kompromisseja läpinäkyvästi asukkaille. Yksi alueen asukkaiden liikkumistapojen ja –tarpeiden ymmärryksen kasvattamisen ja yhteisen keskustelun muoto on asukastyöpajat, joita järjestimme koronatilanteen vuoksi etäyhteyksien avulla 7. ja 8.9. Ensimmäisessä työpajassa väki oli Helsingistä (Suutarila, Siltamäki, Tapaninkylä), toisessa Vantaalta (Ruskeasanta, Ylästö, Kartanonkoski, Viertola, Tammisto).

Työpajoissa vertailimme mm. vaihdottomien ja vaihdollisten yhteyksien eri puolia, keskustelimme yhteyksistä mm. Jumbolle ja Tikkurilaan sekä erilaisista vaihtoehdoista järjestää joukkoliikenne Helsingin keskustan suuntaan. Saimme työpajojen avulla syvempää ymmärrystä liikkumiskyselystä nousseisiin teemoihin ja pystyimme muodostamaan alustavat, asiakaslähtöiset joukkoliikenteen suunnitteluperiaatteet projektille.

Yksittäisistä linjoista kohti toimivaa kokonaisuutta

Työpajat osoittivat, miten tärkeää yhteinen keskustelu alueen kehityksen ympärillä on. Toiveet voivat olla hyvin eriäviäkin. Etukäteen saamamme palautteen, mielipidekirjoitusten ja liikkumiskyselyn perusteella tiesimme, että kaikkialla ei olla tyytyväisiä joukkoliikenneyhteyksiin. Esimerkiksi jo liikkumiskyselyssä esiin noussut Ruskeasanta nousi keskusteluun välttävine yhteyksineen. Helsingin työpajassa nousi vahvasti esiin linjan 611 hyödyt sen palvelualueelle tällä hetkellä. Ylästön ja Siltamäen kohdalla korostui tyytymättömyys pitkiin matka-aikoihin.

Näiden tärkeiden yksittäisten nostojen lisäksi pääsimme myös keskustelemaan suunnitteluhaasteista ja syventämään asukkaiden ajatuksia toimivasta joukkoliikenteestä alueellisena kokonaisuutena.

Kuvituskuva: Bussiin vaihto Leinelässä

Vaihdoton matka ja pidemmät vuorovälit vai tiheästi kulkeva vaihdollinen yhteys?

Kaikkialle emme voi suoria linjoja millään lisätä, sillä käytettävissä olevat rahat eivät riitä. Suunnittelun kompleksisuutta kuvaa hyvin työpajoissa esiin nousseet vastakkaisetkin näkemykset teemaan liittyen. Siinä missä Helsingin työpajassa korostui toive suorille bussiyhteyksille Helsingin kantakaupungissa (mm. Arabiaan ja Kamppiin), jälkimmäisessä työpajassa painotettiin bussi-juna -liitynnän sujuvuutta. Sujuvuus voisi tarkoittaa esimerkiksi toimivampaa bussien ja junien aikataulujen synkronointia, lyhyempiä kävelymatkoja sekä selkeämpää matkustajainformaatiota vaihtopaikoilla, kuten Tikkurilassa.
Keskustelun pohjalta työ- tai koulumatkaa taittaessa matka-aika on kaikista olennaisin tekijä: vaihdollinen nopeampi yhteys on kiertelevää suoraa yhteyttä houkuttelevampi.  Samaan aikaan keskustelussa nousi esiin harvoin liikennettä käyttävien kokemus siitä, että vaihdot yhteyksissä luovat enemmän epävarmuutta, ja saavat suosimaan autoa tai pyörää. Liikkumiskysely taas antoi viitteitä siitä, että mm. eläkeläiset suosivat suoria yhteyksiä. Jotta vaihdolliset matkat koettaisiin houkuttelevina, meidän on siis suunnitelmia tehdessämme kiinnitettävä huomiota vaihtojen sujuvuuteen.

Tavoitteena sujuva vaihto ja sopivat vuorovälit

Luotettavuus sekä mahdollisuus ennakoida ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa joukkoliikennematkassa. Keskusteluissa korostuikin, että yhteyden ollessa vaihdollinen vuorovälin tulisi olla riittävän tiheä ja täsmällinen, maksimissaan 5-15 minuuttia, pitkät odotusajat vievät helposti arvon koko yhteydeltä.
Vaihdotonkin ruuhka-ajan yhteys saisi olla vuoroväliltään maksimissaan 20-30 minuuttia. Suunnittelijan näkökulmasta tuntui, että ero suhtautumisella vaihdollisen ja vaihdottoman yhteyden vuoroväliin on varsin pieni.
Myös vaihtopaikalla on merkitystä. Keskustelimme työpajoissa siitä, miten toisinaan tuntuu tärkeältä, että vaihtopaikalla on kaupallisia palveluita, mutta esimerkiksi työmatkojen kohdalla voi olla tärkeämpää, että välimatka pysäkkien välillä on lyhyt ja olosuhteet miellyttävät. Esimerkiksi Jumbolla vaihtamista ei pidetty miellyttävänä, koska siellä on paljon liikennettä, mikä tekee paikasta meluisan.

Kuvituskuva: Lähijuna Tikkurilassa

Yhteyksiä aluekeskuksiin, Jumboon ja Helsingin keskustaan

Keskustelimme työpajoissa kohteista, joihin tulisi taata sujuvat joukkoliikenneyhteydet. Yhteydet lähijuna-asemille sekä aluekeskuksiin ovat tärkeitä. Helsingissä tämä tarkoittaa mm. Malmia ja Vantaalla Tikkurilaa. Helsingin keskustan suuntaan suuntautuvassa liikenteessä yhteyksiä rautatientorille pidettiin tärkeimpinä. Rautatientorin rajallisen kapasiteetin vuoksi keskustelimme myös muista mahdollisista päätepisteistä Helsingin keskustan tuntumassa, kuten Kamppi, Pasila ja Hakaniemi.

Vyöhykeuudistuksen myötä Jumbo on entistä houkuttelevampi vapaa-ajankin käyntikohde, jonne toivotaan eri alueilta sujuvia yhteyksiä, vaikka ne olisivat vaihdollisiakin. Autolliset ihmiset tulevat todennäköisesti jatkossakin suosimaan autoa suuria ostosmääriä kuljettaessaan.

Asukasymmärryksen pohjalta kohti suunnitelmaluonnoksia

Käytössämme olevan datan, palautteiden ja liikkumiskyselyn avulla meille alkaa muodostua hyvä lähtökuva ihmisten liikkumiseen liittyvistä erilaisista ongelmista, toiveista ja tarpeista alueella. Työpajojen myötä kiteytämme itsellemme mahdollisimman asiakaslähtöisen linjastosuunnittelun periaatteet, joihin peilaamme tekemiämme suunnitelmia.

Rikkainta keskustelua työpajoissa saatiin aikaan, kun asukkaita oli laajasti eri puolilta aluetta. Näin päästiin yhdessä miettimään, miten eri alueita palveltaisiin toisen alueen siitä kärsimättä, eli pähkimään yhdessä tätä suunnitteluhaastetta! Kiitos vielä kaikille työpajoihin osallistujille!

9/07/2020

Vaihdolliset vai vaihdottomat yhteydet?

Liikkumiskyselyssä monet vastaajat esittivät toiveita suorista bussilinjoista useisiin eri kohteisiin, pääasiassa vastaajan omien menojen mukaan. Moni kokee, että oma matkustaminen vaikeutuu merkittävästi, jos matka muuttuu vaihdolliseksi. Tämä on täysin ymmärrettävää, etenkin jos ei ole tottunut liikennevälineen vaihtoon. Vaihdollinen yhteys saattaa kuitenkin monessa tapauksessa olla jopa nopeampi, ja etenkin se palvelee useampaa kuin alueita kiertelevä ”suora” linja.   

vaihdollisilla yhteyksillä saadaan toteutettua tiheämpi vuorotarjonta
Kuvassa on kuusi kohdetta, joihin suurella joukolla ihmisiä on päivittäin asiaa. Samoilla resursseilla voidaan tarjota yhdeksän bussilinjaa, jotka kulkevat kaksi kertaa tunnissa, tai vaihtoehtoisesti kolme bussilinjaa, jotka kulkevat kymmenen minuutin välein. Jälkimmäisessä mallissa samat matkat toteutuvat vaihdollisin yhteyksin.

Vaihto voi tuntua vaivalloiselta, mutta tiheiden vuorovälien ansiosta liikkuminen on sujuvaa, koska jatkoyhteyttä vaihtopaikassa ei tarvitse kauan odottaa. Samalla saadaan luotua tehokkaampaa palvelua suuremmalle joukolle, ja tästähän joukkoliikenteessä on kyse! Harvoin kulkevan linjan aikataulut eivät osu yksiin kaikkien kulkijoiden liikkumistarpeiden kanssa ja palvelu voi jäädä vähälle käytölle.  

Linja 562 tarjoaa 10 minuutin välein liityntäyhteyksiä Aviapolikseen ja Tikkurilaan
 

Käytännön esimerkkinä voitaisiin tarkastella yhteyttä Vantaalta Helsingin keskustaan. Yhteys bussilla suoraan keskustaan voidaan tarjota kerran tai pari tunnissa. Vaihtoehtoisesti bussilla voi olla kolminkertainen määrä lähtöjä juna-asemalle, josta matka jatkuu tiheästi kulkevalla junalla.  

Kierteleville busseillekin on silti järjestelmässä paikkansa, eikä kaikkea liikennettä voida ohjata edellä kuvatun mukaisesti. Rautatientorilla on kuitenkin jo nykyisin tilan ahtautta, eikä sinne liikennöivien bussien määrää voida ainakaan lisätä. Tavoitteena on tämänkin linjastosuunnitelman osalta löytää mahdollisimman monen liikkumista palveleva ratkaisu! 


9/03/2020

Ruskeasanta, Koivuhaka, Simonkylä, Viertola: Bussit 574 ja 576

Käsittelemme tässä kirjoituksessa kahta bussilinjaa: 574 ja 576. Esitämme molempien reiteistä vaihtoehtoja, joihin toivomme kommentteja! Mainitsethan kommenttisi yhteydessä, kumpaa linjaa kommentti koskee.

Bussi 574 Myyrmäki-Ylästö-Jumbo-Peijas

Edellisen postauksen esitys bussin 574 reittimuutoksesta sai keskusteluosiossa kylmää kyytiä. Saattaakin olla, että ehdottamamme muutoksen haitat ovat suuremmat kuin sen hyödyt. Ruskeasannassa on vähemmän asukkaita kuin Simonkylässä, minkä vuoksi on perusteltua säilyttää bussi nykyisellä reitillään. Bussin 574 reitille Läntisen Valkoisenlähteentien pohjoispuolisella alueella on käytännössä kolme vaihtoehtoa:

 1. Bussi ajaa nykyistä reittiä Läntistä Valkoisenlähteentietä ja Simonkylän kautta. Tarkastelemme jatkosuunnittelussa myös muita vaihtoehtoja palvella Ruskeasannan aluetta, esimerkiksi bussit 623 ja 633.
 2. Aiemmassa postauksessa ehdotettu reitti Ruskeasannan kautta
 3. Yhdistelmä näistä kahdesta: bussi ajaa Ruskeasannassa linjan 623K reittiä ja sitten Simonkylän läpi. Tässä vaihtoehdossa ei saada nopeaa liityntäyhteyttä Ruskeasannasta Leinelään, mutta toisaalta miltään alueelta ei myöskään poistu palvelu. Ruskeasannasta saadaan yhteys Simonkylän koululle.

Bussilla 574 on kolme reittivaihtoehtoa, jotka on esitetty yllä

Bussi 576 Kivistö-Seutula-Aviapolis-Tikkurila

 1. Bussi ajaa nykyistä reittiä Koivuhaassa Puutarhatietä ja Tikkurilan päässä Tikkurilantietä.
 2. Bussi ajaa Tuusulanväylän kohdalla Junkersintien kautta. Tällöin bussilla pääsee etelä-Ruskeasannasta Tikkurilaan.
 3. Bussi kulkee pohjoisen kautta kohti Tikkurilaa: se ajaa Osmankäämintien ja Peltolantien kautta ja korvaamaan linjan bussin 571 reittimuutoksen aiheuttamaa katvetta. Reitti olisi toimiva myös siinä vaiheessa, kun Vantaan ratikka aloittaa liikennöinnin. Tässä vaihtoehdossa Koivuhaan pientaloalueen läpi ei ajettaisi enää bussia.

Bussilla 576 on myös 3 reittivaihtoehtoa esitettynä yllä

Mikä näistä reittivaihtoehto palvelisi parhaiten liikkumistasi? Voit ehdottaa myös jotain muuta vaihtoehtoa, jota ei ole yllä kuvattu.

8/31/2020

Ruskeasannan ja Ilolan yhteydet

Me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat olemme nyt perehtyneet liikkumiskyselyn tuloksiin. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Käymme täällä blogissa läpi aluekohtaisesti kyselyn tuloksia, niistä meille mieleen tulleita jatkokysymyksiä sekä ideoita, joita haluamme testata teillä asiakkailla. Tässä sarjan ensimmäisessä postauksessa kerromme myös suunnitteluperiaatteistamme. Kirjoituksen lopussa esittelemme ehdotuksen reittimuutoksesta ja kysymme mielipidettäsi siitä.  Vastauksen voi kirjoittaa kirjoituksen perään kommenttikenttään. 

Emme ehkä käsittele jokaista aluetta yhtä tiheällä kammalla, vaan pyrimme löytämään nykytilanteen suurimmat ongelmat ja tartumme niihin.

Kysymykseen ”Kuinka hyvin alueen joukkoliikenne palvele tällä hetkellä matkustustarpeitasi?” saimme kaikkein heikoimmat arviot postinumeroalueelta 01390 Ruskeasanta-Ilola, jossa vastausten keskiarvo oli 2,7, asteikon ollessa 1-5 (1 = ei palvele ollenkaan ja 5 = palvelee erinomaisesti). Lisäksi alueelta tuli kaikista eniten vastauksia, yli 450, kun seuraavaksi aktiivisimmalla alueella, Ylästössä, oli vain hieman yli 300 vastaajaa. Kaikki tämä viittaa siihen, että muutoksia kaivataan. Tässä tekstissä avaamme tämänhetkistä ymmärrystämme ja kyselyn tuloksia Ruskeasannan ja Ilolan alueiden osalta ja esitämme reittimuutosehdotuksen, johon toivomme teiltä asukkailta kommentteja suunnittelutyömme tueksi.

Kuvituskuva: Bussi 633 Laaksotiellä Ruskeasannassa

No, mikä Ruskeasanta-Ilola -alueen joukkoliikenteessä kaipaa kehittämistä? Liikkumiskyselyssä kysyimme ”Mitä alueen joukkoliikenteessä tulisi kehittää, valitse 2 tärkeintä”. Ruskeasanta-Ilola-alueelta vastaajista peräti 35% oli valinnut: ”Bussien reitit”. Tämä korostuu muillakin vähiten tyytyväisillä alueilla. Seuraavaksi suosituimpia kehityskohteita olivat vuorojen määrä, 23% ja vaihtojen toimivuus, 13%.

Kehittämistarvetta nähtiin vähiten aikataulujen luotettavuudessa (6%), kävelymatkoissa pysäkeille (6%) ja joukkoliikenteen nopeudessa (7%).

Kysyimme kyselyssä myös kohteita: työpaikkoja, kouluja, kauppoja, vapaa-ajan kohteita ym. Mahdollista oli merkitä, että vaikka matkustaa kohteeseen nyt jotenkin muuten, matkustaisi kohteeseen joukkoliikenteellä, jos yhteydet olisivat paremmat. Seuraavat kohteet nousivat esille vahvimmin:

 • Kirkonkylä-Veromäki, eli Jumbon ja Pakkalan seutu (170 mainintaa)
 • Tikkurila (109 mainintaa)
 • Helsingin keskusta (45 mainintaa)
 • Hiekkaharju (29 mainintaa)
 • Veromiehenkylä, eli Lentoasema ympäristöineen Tikkurilantien pohjoispuolisella alueella (25 mainintaa)

Kysyimme myös: ”Olemme miettineet, että yhdistelemme joitain alueen bussilinjoja yhdeksi runkobussilinjaksi. Joukkoliikenteen suunnittelu kuitenkin on aina kompromissien hakemista. Kumpi on sinun arkesi kannalta tärkeämpää?” Kahden vastausvaihtoehdon kesken vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

 • Nopeammat yhteydet ja lyhyemmät odotusajat 36%
 • Lyhyt kävelymatka lähimmälle pysäkille ja vaihdottomat yhteydet 64%

Useissa avoimissa vastauksissa kuitenkin korostui, että tuohon kysymykseen on mahdoton vastata, koska molemmat ovat niin tärkeitä. Valitettavasti joukkoliikenteen suunnittelussa joudutaan tekemään kipeitäkin valintoja, minkä takia molempia on usein mahdoton saada. Yleisesti kyselyssä vähiten tyytyväisten alueiden asukkaat kaipasivat enemmän nopeita yhteyksiä ja lyhyempiä odotusaikoja, tästä Ruskeasanta-Ilola on poikkeus.

Alueelle valittu palvelutaso

HSL:n joukkoliikenteen rahoitus tulee puoliksi jäsenkunniltamme ja puoliksi lipputuloista. Kunta, tässä tapauksessa Vantaan kaupunki, kuitenkin päättää joukkoliikenteen palvelutasosta yhdessä HSL:n kanssa. Jäsenkuntamme voi siis palvelutasoluokan valinnalla vaikuttaa omiin menoihinsa. Suurin osa HSL:n kuluista menee joukkoliikenteen operointiin. Ruskeasannan ja Ilolan alueet ovat palvelutasoluokkaa **, kuten suurin osa Vantaan tiiviimmistä pientaloalueista.

Mitä tämä kahden tähden luokka, ”kohtuullinen joukkoliikenteen palvelutaso” sitten tarkoittaa? Ohessa keskeisimmät vaatimukset, joita tähän liittyy:

 • Arkisin ruuhka-aikaan vuoroväli on enintään 30 minuuttia
 • Muina aikoina vuoroväli on enintään 60 minuuttia 
 • Kävelyetäisyydet bussipysäkeille ”linnuntietä” mitattuna: tavoitteena 600m, maksimi 800m.
 • Yhteys Helsingin keskustaan/keskustasta:
  • Arkisin 6:30-23:00 (pe -00:00)
  • Lauantaisin 7:30-0:00
  • Sunnuntaisin 9:30-23:00
 • Tarjolla on vaihdoton yhteys ensisijaisesti omaan alue- tai paikalliskeskukseen. Nykyisin bussilla 624 pääsee Tikkurilan aluekeskukseen ja Koivukylän paikalliskeskukseen.

Käytännössä useimmissa paikoissa – myös melkein koko Ilolassa ja Ruskeasannassa – toteutuu palvelutasoluokan vaatimuksia parempi joukkoliikenteen palvelutaso. Tämä johtuu mm. siitä, että muiden alueiden bussit ajavat myös toisten alueiden läpi, kuten vaikkapa Hyrylän tärkein bussilinja 641 ajaa Epinkoskentietä Ilolan halki. Tässä on taustalla myös se ajatus, että asuttujen alueiden läpi kulkeminen tuo linjalle lisää matkustajia ja siten lipputuloja. Toisekseen bussin 641 ajaminen Jusslan kautta ja Epinkoskentietä ei ole merkittävästi hitaampaa kuin sen ajaminen suoraan Tuusulanväylää ja Koivukylänväylää Leinelän asemalle.

Kuvituskuva: Bussi 641 Epinkoskentiellä Ilolassa

Lisätietoa palvelutasoluokista saat joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta.

Alueen nykylinjasto

Millaisia sitten ovat nämä alueen nykyiset bussireitit, joiden kehittäminen koetaan tärkeimmäksi joukkoliikenteen kehityskohteeksi? Alla jo aiemmassa postauksessa esitetty leikkaus alueen linjakartasta, koko kartan löydät vanhasta postauksestamme. Reitit alueella, esitetty tiheimmästä harvimpaan:

 • 624 Tikkurila-Ruskeasanta-Ilola-Leinelä-Koivukylä-Päiväkumpu, kartassa tummanharmaalla. Aamusta alkuiltaan vuoroväli 20 minuuttia, muulloin 30 minuuttia.
 • 641 Kerava-Hyrylä-Ilola-Leinelä-Tikkurila, kartassa vihreällä. Aamusta alkuiltaan vuoroväli 20 minuuttia, muulloin 30 minuuttia.
 • 633 Hakaniemi-Tuusulanväylä-Ruskeasanta-Ilola-Korso, kartassa keltaisella. Ajetaan vain arkipäivisin. Ruuhka-aikana vuoroväli 20 minuuttia, muulloin tunti.
 • 643 Hakaniemi-Tuusulantie-Hyrylä, kartassa violetilla katkoviivalla. Ajetaan vain arkipäivisin. Ruuhka-aikana vuoroväli 20 minuuttia, muulloin tunti.
 • 642(K) Leinelä-Lahela-Hyrylä, kartassa ruskealla. Ruuhka-aikana vuoroväli 30 minuuttia, muulloin tunti.
 • 623K Hakaniemi-Tuusulanväylä-Ruskeasanta-Simonkylä-Leinelä-Peijas, kartassa turkoosilla. Hiljaisen ajan yhteys kerran tunnissa Ruskeasannassa. Muutamia täsmävuoroja ruuhka-aikoina ruuhkan vastaiseen suuntaan palvelemaan koulumatkayhteyksiä Ruskeasannasta Simonkylään – muutoin linja ajetaan nopeampaa 623-reittiä.
 • Mustalla katkoviivalla kuvattu myös bussi U662, joka ei ole HSL:n suunnittelun piirissä. Linjalla muutama vuoro ruuhka-aikoina.

Nykytila Ruskeasannassa

 Kuvakaappaus koko alueen linjakartasta vuodelle 2022 olettaen, että tässä suunnitelmassa mitään ei muutu. Koko kartta löytyy aiemmasta postauksesta.

Mihin alueelta matkustetaan

HSL:llä on käytössä matkapuhelinoperaattorilta hankittua dataa siitä, mihin eri alueilta liikutaan – siis millä tahansa kulkutavalla, ei pelkästään joukkoliikenteellä. Tiedot ovat syksyltä 2018, koska uudempi aineisto on liian uutta ja sisältää korona-ajan vaikutuksia liikkumiseen, mitä emme halua tässä tarkastella. Ruskeasannan ja Ilolan postinumeroalueelta 01390 aamuruuhkan aikaan klo 6-9 arkipäivisin matkat päätyvät seuraaville alueille, top 5 suosituinta:

 • Lentoasema (postinumeroalue Veromiehenkylä)
 • Pakkala-Aviapolis (postinumeroalue Kirkonkylä-Veromäki)
 • Tikkurila
 • Myyrmäki
 • Martinlaakso 

Ruuhka-ajan ulkopuolella kohteet ovat hieman erilaisia, esimerkkinä lauantai, mutta kärki ei juurikaan muutu, jos tarkastellaan matkoja arki-iltaisin tai sunnuntaisin:

 • Lentoasema (postinumeroalue Veromiehenkylä)
 • Pakkala-Aviapolis (postinumeroalue Kirkonkylä-Veromäki)
 • Koivukylä
 • Hiekkaharju
 • Helsingin keskusta 

Verrattuna postauksen alussa esitettyihin ”matkustaisin joukkoliikenteellä, jos se palvelisi paremmin”-kohteisiin, erot ovat melko pieniä. Selvä ykköskohde on Lentoasema-Aviapolis-Pakkala-seutu, jonne palvelua tarvittaisiin lisää. Jonkin verran avoimissa vastuksissa toivottiin Hakaniemeen päättyvien bussireittien jatkamista noin kilometrin eteenpäin Rautatientorille asti, mutta sinne asti vaikuttaa kulkevan verrattain harva, jos teleoperaattoritietoja on uskominen. Vastaavasti ruuhka-ajan suosikkikohteisiin Länsi-Vantaalla ei joukkoliikennettä nähty vaihtoehtona, tai joukkoliikenne palvelee jo nyt riittävän hyvin sinne suuntaan. – Etenkin Ilolasta on nyt melko hyvät yhteydet Leinelän asemalle, josta Länsi-Vantaalle pääsee junalla ripeästi.

Mikä neuvoksi?

Eli liikkumiskyselyn ja teleoperaattoritietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Aviapolis-alueelle ja Jumboon suuntautuville yhteyksille olisi alueella paljon kysyntää, mutta tarjonta on vaihdollista, useissa tapauksissa vielä Tikkurilan kautta, mikä on Ruskeasannasta/Ilolasta takaperoinen tapa mennä Jumbon suuntaan.

Jos bussi 574 siirrettäisiin ajamaan Ruskeasannan kautta (Tuusulantie-Simonkyläntie-Laaksotie-Koivukylänväylä), saataisiin Ruskeasannasta ja etelä-Ilolasta:

 • Vaihdoton yhteys Jumboon
 • Nopea liityntäyhteys Ruskeasannasta Leinelän asemalle
 • Yhteys Lentoaseman läheisille työpaikka-alueille sekä aivan Lentoaseman juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin viereen
 • Vaihdoton yhteys Länsi-Vantaalle
 • Vaihdoton yhteys Peijakseen

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastouudistuksessa linjan 574 vuoroväliä tihennettiin nykyisestä. Tuleva vuoroväli:

 • Aamusta alkuiltaan 20 minuuttia
 • Iltaisin ja viikonloppuisin 30 minuuttia

Varjopuolena ratkaisussa olisi Simonkylästä poistuva yhteys Jumbolle. Simonkylässä on kuitenkin tiheä vuorotarjonta etenkin syksyllä 2019 aloittaneen bussin 641 myötä. Tämän takia vaihdolliset yhteydet Tikkurilassa toimivat varsin luotettavasti. Tikkurilassa on vaihtomahdollisuus Jumbolle kulkevalle runkolinjalle 570.

Muutosehdotuksessamme 574 siirtyisi kulkemaan Ruskeasannan läpi
Kartalla linja 574 vaaleanvihreällä.

Koko linjakartta vaikuttaisi muutoksen seurauksena tältä:

Koko linjakartta, selostus yllä olevassa tekstissä ja aiemmassa postauksessa.

 

Mitä olette mieltä ehdotuksestamme 574:n reitin muuttamiseksi?

8/25/2020

Liikkumiskysely on sulkeutunut: Alustavia tuloksia

Liikkumiskysely on nyt sulkeutunut. Saimme kyselyyn noin 3700 vastausta, kiitos kaikille vastaajille!

Me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat perehdymme kyselyn tuloksiin nyt tällä viikolla, erityisesti avoimissa palautteissa on paljon luettavaa.😊 Tuloksista varmasti nousee esille kysymyksiä, mitä haluamme kysyä teiltä. Järjestämme kaksi työpajaa etäyhteyksien avulla 7. ja 8.9. Mukaan mahtuu 12 henkilöä / työpaja. Osallistujat saavat palkkioksi HSL:n 40 € arvoisen matkalahjakortin. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, toimivan nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin. Työpajat käydään etäyhteydellä Microsoft Teams:lla ja keskustelu käydään suomeksi. Ilmoittaudu mukaan oman alueesi työpajaan viimeistään keskiviikkona 2.9. Otamme osallistujiksi valittuihin yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja annamme lisäohjeita.

Kuvituskuva: 2 bussia kohtaa Siltamäessä

Havaintoja liikkumiskyselystä

Tyytyväisyys nykytilaan

Tyytyväisyyttä alueen joukkoliikenteeseen arvioitiin asteikolla 1-5. 1 on huonoin ja 5 paras. Suurin osa vastasi 3, keskiarvo hieman yli kolmen.

Alueen joukkoliikenne palvelee asiakkaitamme keskinkertaisesti -- yleisin arvosana oli 3 ja keskiarvo hieman keskimääräisen päälle, 3,2. Positiivista oli, että "Ei palvele ollenkaan"-vastauksia ei tullut suurta määrää. Kehitystarpeita selvästi kuitenkin on!

Ensisijaiset kehitystarpeet

Tärkeimmäksi kehityskohteeksi arvioitiin bussien reitit

Ensimmäiseksi kehityskohteeeksi nousi bussien reitit, tämän jälkeen vuorojen määrä (vuorovälit). Kävelymatkoissa pysäkeille, luotettavuudessa ja liikennöintiajoissa (aamun ensimmäisen ja illan viimeisen vuoron lähtöaika) koettiin vähiten korjattavaa.

Kodit

Vastaajien kodit sijoittuivat hyvin suunnittelualueellemme. Erityisesti Ruskeasannasta, Tammistosta, Kartanonkoskelta, Pakkalasta ja Ylästöstä tuli erinomaisesti vastauksia. Viertolasta, Simonkylästä, Ilolasta ja Maantiekylästä olisi voinut olla hieman enemmänkin vastaajia.

Työ- ja opiskelupaikat

Työpaikkoja on Mäkelänkadun-Hämeentien käytävässä, Lentoasemalla, Veromiehessä ja Tikkurilassa

 Vastaajien työ- ja opiskelupaikat sijoittuvat Helsingissä pääosin Helsingin keskustaan, Sörnäisiin ja Vallila-Pasila -alueelle. Pienempiä keskittymiä ovat Pitäjänmäki sekä Meilahti.

Vantaalla keskeisimpiä työpaikka-alueita on Aviapolis, Tikkurila sekä Lentoasema.

Koulut ja päiväkodit

 

Kouluissa ja päiväkodeissa korostuvat lähikoulut.

Vapaa-ajan- ja asiointikohteet

 Helsingin kantakaupungissa keskeisimmät vapaa-ajan- ja asiointikohteet ovat Rautatieaseman ja Kampin välinen alue sekä Pasilassa Tripla.

Suunnittelualueellamme kohteista korostuu erityisesti Jumbo sekä Tikkurila. Hieman vähemmän asioituja kohteita ovat Tammiston kauppatie, Malmi sekä Koivukylä.
8/17/2020

Jo suunniteltuja muutoksia bussien reittihin

Keskisen Vantaan, Suutarilan ja eteläisen Tuusulan bussireitteihin on tulossa muutoksia jo ennen nyt suunniteluun tulevia uudistuksia. Alla kooste näistä tiedossa olevista muutoksia.

Alueen bussilinjasto on mukana Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien suunnitelmassa sekä Kivistön suunnitelmassa. Tässä postauksessa esittelemme nämä bussireittien muutokset, jotka on tarkoitus toteuttaa elokuuhun 2022 mennessä. Tämä linjasto toimii nyt aloitettavan suunnitelman ”vaihtoehto nollana”, johon vertaamme suunniteltavia muutoksia. Voimme vielä muuttaa myös näiden aiempien suunnitelmien bussireittejä Tuusulanväylän lähialueella, jos keksimme yhdessä parempia ratkaisuja.

Koko linjasto kartalla. Aluekohtaiset kuvaukset alempana.


Voit tutustua vuodelle 2022 suunniteltuun bussilinjastoon yllä olevan kartan avulla. Kartassa on kuvattu keskeisimmät keskisen Vantaan, Suutarilan ja eteläisen Tuusulan bussilinjat. Kartta on vielä työversio, ei lopullinen linjakartta, mutta toivottavasti se auttaa bussilinjastoon tutustumisessa. Myös näihin bussireitteihin voit vielä vaikuttaa vastaamalla liikkumiskyselyyn viimeistään 23.8.
Alla esittelemme alueittain jo aiemmin suunnitellun linjaston. Värin nimi bussilinjan jäkeen kertoo karttaan merkityn reittilinjan värin.

Jussla

Jusslan työpaikka-alueen bussilinjaston rungon muodostavat alueen läpi ajavat linjat 641 Kerava-Hyrylä-Leinelä-Tikkurila (vihreä) ja 633 Hakaniemi-Korso (keltainen). Molemmat linjat liikennöivät noin 20 minuutin välein ruuhka-aikoina, hiljaisena aikanakin Jusslaan pääsee vähintään puolen tunnin välein.
Lisäksi alueen länsireunalla Tuusulantiellä kulkee myös 643 (lila katkoviiva) ja U662 (musta katkoviiva) Hyrylään ja Helsingin keskustaan. Nämä linjat eivät liikennöi viikonloppuisin. Linja 642 (ruskea) tarjoaa yhteyksiä Leinelän asemalle.

Jusslan paras palvelu kulkee Epinkoskentietä

Ilola

Elokuussa 2019 Tuusulan bussit alkoivat kulkemaan Ilolassa. Vanhaa Tuusulantietä ajavat bussit 642(K) Lahela-Hyrylä-Ilola-Leinelä (ruskea) ja 643 Hyrylä-Ilola-Hakaniemi (lila katkoviiva), kun taas Epinkoskentietä kulkee Tuusulan päälinja 641 Kerava-Hyrylä-Ilola-Leinelä-Tikkurila (vihreä). Reilun vuoden vanha uutuus on myös linja 633 (keltainen), joka kulkee Korson ja Hakaniemen väliä Epinkoskentien kautta.
Jo vuodesta 2015 alueen läpi Mäkitietä, Kivikkotietä ja Leikkitietä pitkin on kulkenut bussi 624 (tummanharmaa), joka tarjoaa yhteyksiä paitsi Tikkurilaan, myös Koivukylään ja aina Päiväkumpuun asti.
Bussit 624, 633, 641 kulkevat 15-30 minuutin välein ruuhkassa. Linjat ajavat kaikkina päivinä laajoilla liikennöintiajoilla. Bussit 642 kulkee harvemmin, pääasiassa tunnin välein. Bussit 643 sekä U-linja 662 Kamppiin (kartassa musta katkoviiva) kulkevat vain arkisin, erityisesti työmatkayhteyksiä ruuhka-aikaan. Ruuhkalinjat merkitty katkoviivalla. Tällä hetkellä U-linjalla 662 on vain muutama lähtö päivässä. Bussin palvelutasosta päättää linjan liikennöitsijä, ei HSL.

Ilolan paras palvelu kulkee Epinkoskentietä

Ruskeasanta

Ruskeasannasta pääsee Tikkurilan juna-asemalle bussilla 624 (tummanharmaa). Lisäksi alueen läpi pääsee suoraan Helsingin keskustaan busseilla 633 (keltainen) ja 623K (vaaleansininen). Tuusulantietä alueen länsireunalla ajaa bussi 643 Hyrylä-Hakaniemi (lila katkoviiva) sekä U-linja 662 Kamppi-Hyrylä-Hyvinkää (musta katkoviiva). Tällä hetkellä U-linjalla 662 on vain muutama lähtö päivässä. Bussin palvelutasosta päättää bussin liikennöitsijä, ei HSL.
 

Ruskeasannan palvelu keskittyy Laaksotielle

Simonkylä

Simonkylän kautta kulkevat monet bussilinjat, jotka yhdessä tarjoavat tiheän vuorovälin Koivukyläntielle. Bussit 624 (tummanharmaa), 631 (punainen) ja 641 (vihreä) ajavat Tikkurilaan.
Alueen läpi kulkee myös bussi 623 Hakaniemi-Peijas (vaaleansininen katkoviiva), jonka K-vuorot (vaaleansininen) kiertävät Ruskeasannan kautta. Perusreittiä 623 ajetaan vain arkisin. Alueen läpi kulkee myös bussi 574 (vaaleanvihreä), jolla pääsee Peijakseen, Aviapolikseen, Jumboon ja Länsi-Vantaalle.
Simonsillan kerrostaloalueelle Tikkurilasta ajaa bussi 619 (musta). Talvikkitiellä kulkee bussi 736 Peijaksen ja Korson suunnasta Tikkurilaan, mutta se on tämän suunnitelman ulkopuolella, sillä 700-sarjan bussilinjoja käsiteltiin Lahdenväylän linjastosuunnitelmassa.

 

Koivukyläntie on Simonkylän keskeisin joukkoliikennekatu.

Viertola

Viertolan tärkein bussilinja on Peltolantietä ajava oranssi runkolinja 570. Runkolinja korvaa jo lopetetun bussilinjan 562. Koska kyseessä on runkolinja, se liikennöi tiheällä vuorovälillä, yleensä 10 minuutin välein. Bussi ei pysähdy kaikilla pysäkeillä, jotta matka taittuu nopeammin. Bussi 570 kulkee reittiä Lentoasema-Aviapolis-Jumbo-Viertola-Tikkurila-Porttipuisto-Hakunila-Mellunmäki. Bussi on tarkoitus myöhemmin korvata ratikalla. Talvikkitietä Tikkurilan matkakeskukselle ajavat bussit 624 (tummanharmaa), 631 (punainen) ja 641 (vihreä). Viertolan eteläreunaa Tikkurilantietä kulkevat bussit 571 (lila, Jumboon ja Länsi-Vantaalle), 611 (sininen Siltamäkeen ja Rautatientorille) ja 576 (turkoosi Aviapolikseen ja Kivistöön).

 

Viertolan keskeisin yhteys on runkolinja 570 Peltolantietä

Suutarila ja Siltamäki

Suutarilan tärkein bussilinja on 611 Rautatientori-Suutarila-Tikkurila (sininen), jonka lisäksi siellä kulkee ruuhka-aikoina bussi 611B Rautatientori-Suutarila (sininen katkoviiva). Alueen läpi kulkee myös bussi 79, jolla pääsee Malmin ja Puistolan juna-asemille. Koska se ei kuulu tämän suunnitelman piiriin, se ei ole mukana kartalla.

Siltamäessä liikennöivät näiden lisäksi myös bussit 61 Rautatientori-Pukinmäki-Siltamäki (vihreä) ja 554 Tapanila-Siltamäki-Malmi-Itäkeskus (keltainen), joilta voi vaihtaa junaan.

 

Suutarilan ja Siltamäen joukkoliikenteen ykkösyhteys on linja 611.

Tapaninvainio ja Töyrynummi

Tapaninvainion yksi tärkeimmistä busseista on runkolinja 560 Myyrmäki-Malmi-Mellunmäki-Vuosaari. Kartalla näkyvät sen pysäkit. Tapaninvainiolla ajaa bussin 61 (vihreä) lisäksi ruuhkalinja 61T (vihreä katkoviiva), jotka yhdessä kulkevat noin 15 minuutin välein.

Bussit 561 (vaaleansininen) ja 554 (keltainen) tarjoavat tiheän yhteyden Itäkeskukseen. Bussin 561 toinen päätepysäkki on Lentoasemalla.

Alueen läpi kulkee myös bussi 79, jolla pääsee Malmin ja Puistolan juna-asemille. Koska se ei kuulu tämän suunnitelman piiriin, se ei ole mukana kartalla.


 

Malmin ja Tammiston välillä on tihein joukkoliikennetarjonta

Aviapolis, Veromies ja Lentoasema

Aviapolis on yksi Vantaan tärkeimmistä joukkoliikenteen solmukohdista, mikä näkyy myös alueen palvelutasossa.

Kaikki Lentoaseman bussit ajavat Aviapoliksen kautta, Lentoasemalle asti kulkevat:

 •  561 Itäkeskus-Malmi-Tammisto-Lentoasema (turkoosi)
 • 570 Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Jumbo-Lentoasema (runkolinja, kulkee hyvin tiheällä vuorovälillä ja pysähtyy vain osalla pysäkeistä, tunnusväri oranssi)  
 • 615 Rautatientori-Tammisto-Kartanonkoski-Jumbo-Lentoasema (vihreä)
 • 617 Rautatientori-Tuusulanväylä-Äyritie-Aviapolis-Lentoasema (ajetaan vain ruuhka-aikoina, katkoviivoitettu vihreä)

Aviapoliksen läpi ajaa näiden lisäksi:

 • 574 Myyrmäki-Ylästö-Jumbo-Aviapolis-Ilmailutie-Simonkylä-Leinelä-Peijas (vaalean vihreä)
 • 576 Kivistö-Seutula-Aviapolis-Ilmakehä-Tikkurila (turkoosi)
 • 616 Kivistö-Kannisto-Aviapolis-Jumbo-Tammisto (punainen)

Päätepysäkki Aviapoliksessa:

 • 583(K) Perusmäki-Louhela-Kehä III-Jumbo-Aviapolis (ruskea)
 • 584 Kalajärvi-Louhela-Kehä III-Jumbo-Aviapolis (keltainen)
Aviabulevardi on alueen joukkoliikenteen runko


Pakkala ja Kartanonkoski

Pakkalan tärkein solmukohta on Jumbo. Jumboon on kattavat ja pääosin varsin tiheät yhteydet eri puolilta seutua mm. Ylästöstä, Myyrmäestä, Martinlaaksosta, Kalajärveltä, Kivistöstä, Tikkurilasta, Hakunilasta, Mellunmäestä, Leinelästä, Simonkylästä ja Mäkelänkadulta sekä Rautatientorilta.

Kartanonkosken ja Veromäen välissä kulkevaa Ylästöntietä ajavat bussit 616 Kivistöön (punainen), 561 Malmille (vaaleansininen) ja Itäkeskukseen sekä 571 Tikkurilaan ja Länsi-Vantaalle (violetti).

Kartanonkosken läpi Tilkuntietä ja Hagelstamintietä ajavat bussit 614 Rautatientori-Tammisto-Jumbo-Ylästö (tummansininen) ja 615 Rautatientori-Tammisto-Jumbo-Lentoasema (tummanvihreä). Nämä kaksi bussia muodostavat yhdessä linjaparin, jolla on erittäin tiheä vuoroväli, ruuhkassa 5-7 minuuttia ja hiljaiseen aikaan noin 15 minuuttia.

 

Jumbo on alueen keskeisin solmukohta

Tammisto

Tammistossa bussiliikenteellä on kaksi pääreittiä – Tammistonkadun reitti ja Tammiston kauppatien reitti. Tammistonkatua kulkevat bussit 614 Rautatientori-Tammisto-Jumbo-Ylästö (tummansininen) ja 615 Rautatientori-Tammisto-Jumbo-Lentoasema (tummanvihreä). Nämä kaksi bussia muodostavat yhdessä linjaparin, jolla on erittäin tiheä vuoroväli, ruuhkassa 5-7 minuuttia ja hiljaiseen aikaan n. 15 minuuttia.

Tammiston kauppatietä kulkeevat bussit 561 Itäkeskus-Malmi-Tammisto-Lentoasema (vaaleansininen) ja 616 Tammisto-Aviapolis-Kannisto-Kivistö (punainen). Bussilla 561 on 20 minuutin vuoroväli läpi päivän ja bussilla 616 on 30 minuutin vuoroväli.

Tilkuntien joukkoliikennekadulla on Tammiston paras palvelutaso


Tuupakka ja Viinikkala

Tuupakan ja Viinikkalan työpaikka-alueilla on bussiliikennettä nyt ja vuonna 2022 kolmella eri pääreitillä: Pohjoisreunassa Tikkurilantiellä, keskiosassa Kehä III:llä ja etelässä Tuupakantiellä.

Tikkurilantiellä on ruuhka-aikoina tiheä, noin 10 minuutin vuoroväli Aviapoliksen asemalle busseilla 576 (turkoosi) ja 616 (punainen). Bussilla 576 pääsee myös Kivistöön ja Tikkurilaan, bussilla 616 Kivistöön, Jumboon ja Tammistoon.

Kehä III:lla kulkee yhteisellä 10 minuutin vuorovälillä linjapari 583(K) ja 584. Bussit kulkevat Jumbon kautta Aviapolikseen. Reitin toisessa päässä busseilla pääsee juna-asemalle Louhelasta. Louhelan jälkeen bussit ajavat Pohjois-Espooseen.

Tuupakantiellä kulkee bussi 572 (vaaleansininen katkoviiva) ruuhka-aikoina 20 minuutin välein ja arkisin muulloin 60 minuutin välein Martinlaaksoon ja reitin toisessa päässä Hakunilaan ja Mellunmäkeen.

 

Paras palvelu Viinikkala-Tuupakka-alueella kulkee Kehä III:llä ja Tikkurilantiellä

Ylästö

Ylästössä kulkee kolme bussia. Bussi 571 (lila) ajaa nykyäänkin Martinlaaksoon juna-asemalle ja sieltä Myyrmäkeen ja reitin toisessa päässä Jumboon ja Tikkurilaan. Bussi 574 siirtyy kulkemaan Ylästön kautta ja sillä pääsee Martinlaaksoon juna-asemalle, Myyrmäkeen, Jumboon ja Peijakseen. Bussi 614 (tummansininen) ajaa Jumbon kautta Tammistoon, josta se jatkaa Helsingin keskustaan Rautatientorille.

Ylästössä eteläkautta Lehtikummuntien kautta ajaa 571, suoraan läpi Ylästöntietä ajaa 574.
Ja vielä loppuhuomautuksena, että yllä on kuvattu bussireittien tilanne, johon nyt suunnitellaan muutoksia! Kaikkeen voi vielä vaikuttaa!
Jos yllä esitetystä vuoden 2022 bussien peruslinjastosta jäi jotain hampaankoloon, vielä ehtii vaikuttaa vastaamalla liikkumiskyselyyn tai kirjoittamalla kommentinsa tähän alle. Paras linjastosuunnitelma tehdään yhdessä!